19.09.2016 06:31

Stavba roku Středočeského kraje

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Galerii GASK v Kutné Hoře dne 15. září 2016.
Vypisovateli soutěže byli Krajský úřad Středočeského kraje, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů a Hospodářská komora České republiky. Konala se pod osobní záštitou hejtmana Středočeského kraje.
Třetího ročníku soutěže se účastnilo 15 staveb, které porota osobně navštívila. Porota následně navrhla 4 nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2016.
Přihlásit se mohla stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016.

Součástí oceněné stavby byla kromě architektonicky zajímavě pojatého mostu přes trať Českých drah také výstavba kruhové křižovatky, která nahradila dopravně nepřehlednou několikaramennou křižovatku na konci ulice M. D: Rettigové v Poděbradech, která přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

II/329 Poděbrady – přemostění trati Českých drah
INVESTOR: Středočeský kraj
DODAVATEL: M - SILNICE , a. s. ,SMP CZ, a. s.
PROJEKTANT: PONTEX spol. s r. o.
DOBA VÝSTAVBY: 1. 5. 2014 – 1. 9. 2015

Cena za infrastrukturu

Cena hejtmana

Poděbrady - přemostění trati ČD

TisknoutPartneři