O koncernu

Co znamená, když se řekne koncern MEDIS?

 • Myšlenka a tvůrčí proces při práci
 • Efektivita výroby
 • Disciplína při plnění zadaných úkolů
 • Interaktivita oborů společností koncernu
 • Společenství lidí, kteří jdou za stejným cílem

   Koncern MEDIS

 představuje uskupení akciových společností, které podnikají v širokém spektru rozmanitých činností. Nosným oborem je oblast silničního a mostního stavitelství, vedle něhož se úspěšně rozvíjí strojírenství včetně  výzkumu a vývoje nových technologií a zařízení pro chemickou a potravinářskou výrobu, dále obchod a zemědělství. Přes různost výrobních činností je koncern jednotný celek vystupující při obchodních jednáních s vědomím širokého zázemí všech společností.

Pocit jednoty je vytvářen uvnitř koncernu vědomím náležitosti k silné skupině podnikající na základě ryze českého kapitálu, která je schopná konkurence ve všech oblastech svého působení. Každodenní kvalitně odvedená práce a vysoké pracovní nasazení – tak lze jednoduše vyjádřit základní filozofii, z níž vychází aktivity celé skupiny. Rozhodující činnosti jednotlivých společností jsou certifikovány dle norem ISO.

Postupné budování skupiny českých společností pod značkou MEDIS se datuje od roku 1991, v současné době je koncern MEDIS tvořen 11 společnostmi s téměř 800 zaměstnanci. Působí nejenom na trhu v České republice ale také na Slovensku a Polsku.

Členové koncernu MEDIS

MEDIS Holding a.s.

 • Společnost poskytuje poradenský servis všem členům koncernu MEDIS.
 • Zaměřuje se zejména na činnost v segmentu stavebnictví, strojírenství, obchodu, služeb a zemědělství. Poradenství poskytuje v oblasti ekonomiky, financí, personalistiky, komunikace, marketingu, organizace a kontroly, informačních systémů a technologií.

M – SILNICE a.s.

 • Největší společnost v uskupení, která patří k top společnostem nejenom na českém trhu silničního stavitelství, aktivity vyvíjí také na Slovensku a v Polsku.
 • Realizuje dálniční, silniční a mostní stavby, ale také stavby vodohospodářské, ekologické, zajišťuje inženýrskou činnost.
 • Rovněž se zaměřuje na výrobu a dodávky drceného kameniva, obalovaných asfaltových směsí a prefabrikovaných výrobků.
 • Investorům zajistí komplexní realizaci jejich projektů.

M – SILNICE SK s.r.o.

 • Dceřiná firma společnosti M – SILNICE a.s. působící v těsné spolupráci s mateřskou společností v oblasti projektů silničního a pozemního stavitelství na Slovensku.

M. I. S. a.s.

 • Společnost, která se ve své hlavní činnosti zaměřuje na oblast zkušebnictví pro stavebnictví.
 • Pracuje na laboratorních zkouškách silničních projektů všech rozsahů, zajišťuje diagnostiku vozovek, poskytuje certifikované zkoušky kameniva a obalovaných směsí.

M – PROJEKCE s.r.o.

 • Především projektování dopravních staveb liniových a mostních je doménou této společnosti, která zabezpečuje pro svoje klienty i kompletní inženýrskou činnost.


ATEKO a.s.

 • Patří mez významné firmy působící ve strojírenství v oblasti dodávek aparátů a technologií pro plynárenský, chemický a potravinářský průmysl.
 • Rovněž se zabývá realizací technologií pro ochranu životního prostředí.
 • Aktivity vyvíjí i v oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami na projektech v oblasti jaderné energie.
 • Portfolium činností zahrnuje i projekční a inženýrskou činnost v oblasti strojírenství, kdy společnost zajišťuje dodání projektu objednatele komplexně „na klíč“ ve všech fázích jeho realizace.

M – STROJÍRNY a.s.

 • Společnost se primárně specializuje na zakázkovou strojírenskou výrobu podle specifického zadání ze strany objednatelů, dále realizuje dodávky a montáž ocelových konstrukcí.
 • Do výrobního programu patří výroba i rekonstrukce zařízení pro lomy a obalovny.

 

MZD – Dobrovické strojírny a.s.

 • Strojírenská společnost se zaměřením na výrobu ocelových konstrukcí.

Regina, a.s.

 • Oblast prodeje osobních a užitkových vozidel je doménou společnosti Regina, a.s., která patří k předním autorizovaným dealerům značek Citroën a SUZUKI v rámci České republiky.
 • Rovněž zabezpečuje autorizovaný servis těchto značek a prodej náhradních dílů.
 • Motoristům nabízí i stanici měření emisí a technické kontroly pro osobní i nákladní vozidla.

M – Invest a.s.

 • Společnost se zaměřením na správu movitého a nemovitého majetku v rámci koncernu, která působí také v oblasti realitní činnost a nabízí ubytovací služby ve vlastním penzionu.

Zemědělská a.s. Výšina

 • Společnost působí v oblasti péče o podhorskou krajinu na poli rostlinné i živočišné výroby se zaměřením na chov skotu.

 

TisknoutPartneři