Zemědělská a.s. Výšina


Společnost hospodaří v podhorské oblasti na Trutnovsku a je tvořena dvěma středisky. Ve středisku Staré Buky se nachází ředitelství společnosti, druhé středisko je ve Střítěži u Trutnova. Společnost je zaměřena na pastevní chov krav bez tržní produkce mléka, výkrm jatečného skotu, údržbu krajiny a s ní související rostlinnou výrobu. Společnost zaměstnává 20 pracovníků.

GDPR

Živočišná výroba

Živočišná výrobaZákladním kamenem živočišné výroby je chov krav bez tržní produkce mléka v počtu 300 ks. Je uplatňován uzavřený obrat stáda s převodním křížení na plemeno Limousine. Roční nabídka zástavových býčků je cca 100 ks, chovných jaloviček cca 50 ks, vykrmených žírných býků 150 ks. Odchov výše uvedených zvířat se uskutečňuje v letním období v pastevních areálech o výměře 1500 ha, v zimním období jsou zvířata ustájena v odvětraných stájích na hluboké podestýlce. Výkrm žírných býků je umístěn ve středisku Střítěž u Trutnova.

Rostlinná výroba

Společnost hospodaří v podhorské výrobní oblasti v nadmořské výšce 350 – 550 m o celkové výměře 1600 ha s převahou luk a pastvin. Rozsah orné půdy je minimalizován pouze pro potřebu vlastních jadrných krmiv a kukuřice. Společnost nabízí kulaté balíky sena a slámy typu Heston.

Projekt Rekonstrukce odchoven mladého skotu ve středisku Kohoutov 

realizovaný v období 2016 - 2017 v rámci Programu rozvoje venkova opatření Investice do zemědělských podniků.

Kontakty


Zobrazit místo Zemědělská a.s. Výšina na větší mapě

Zemědělská a.s. Výšina

Staré Buky 192, 
PSČ  542 43

IČO: 60108932
DIČ: CZ60108934

E-mail 
Fax: 499 898 407

Ing.Jiří Šulc
ředitel
499 898 211
Renata Ticháčková
 vedoucí ekonom
499 898 407
Milan Fekiač
zootechnik
499 898 344
Tomáš Kulda
rostlinná výroba
499 39 3148

TisknoutPartneři