Upravit stránku

Rostlinná výroba

Hlavní náplní rostlinné produkce je zajištění dostatečného množství objemových krmiv, slámy, sen, senáží a siláží. Na orné půdě o výměře cca 450 ha je pěstována řepka, pšenice, ječmen a tritikále (česky žitovec – hybridní obilnina vzniklá křížením žita a pšenice) pro tržní účely. Z objemových krmiv je na 70 ha pěstována kukuřice na siláž, na 20 ha jetel. Část z produkce objemových krmiv je odprodávána v rámci regionu.