Upravit stránku

Živočišná výroba

Základem živočišné výroby je chov krav bez tržní produkce mléka v počtu 350 ks. Je uplatňován uzavřený obrat stáda s převodným křížením na plemeno Limousine. Pro reprodukci přirozenou cestou je využíváno 9 plemenných býků. Výstupem této činnosti je roční produkce cca 160 ks zástavových býčků, a stejný počet chovných jaloviček. Směrem k obchodním partnerům je nabízena celá kolekce býčků. Z jaloviček se cca 50 ks ročně vrací zpět do vlastního stáda. Chov zvířat se uskutečňuje v letním období v pastevních areálech o výměře 420 ha. V zimním období jsou zvířata ustájena v nově zrekonstruovaných odvětraných stájích na hluboké podestýlce ve střediscích ve Starých Bukách a Stříteži a dále na zimním stanovišti v Kohoutově.