Upravit stránku

Reprezentativní prostory pražské Betlémské kaple se staly 15. června 2017 opět dějištěm vyhlášení výsledků uznávané soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE, VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ ROKU 2016. Ve XIV. ročníku soutěže byla společnost M – SILNICE a.s. velmi úspěšná.

Královéhradecká okružní křižovatka U Koruny získala v kategorii A1.2 Silniční a dálniční stavby do 150 mil. Kč titul ČDS&T 2016 „za rekonstrukci stávající průsečíkové křižovatky U Koruny s navazujícím územím na okružní křižovatku s architektonickým ztvárněním středu a okolních chodníků včetně realizace nových pěších a cyklistických tras a městského mobiliáře.“ Dodavatelem této architektonicky netradičně pojaté křižovatky nesoucí nezaměnitelný rukopis Ing. arch. Patrika Kotase byla Společnost M – SILNICE a SOVIS, OK U Koruny HK, kdy M – SILNICE byly vedoucím členem této společnosti. Investorem byly Statutární město Hradec Králové a Dopravní podnik města Hradec Králové. 

Cenou Svazu dopravy byla v kategorii A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč oceněna stavba I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-Silnice I/17, kterou realizovalo Sdružení Chrudim I/17 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-Silnice I/17, v němž byly M – SILNICE členem. 

Ceny byly předávány za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, I. náměstka ministra dopravy Milana Ferance, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy, generálního ředitele SŽDC Pavla Surého a dalších hostů.
Čtrnáctý ročník byl ve znamení sedmiček, za čtrnáct let konání bylo do soutěže přihlášeno celkem 777 projektů.

Stejně jako v loňském roce výkonný ředitel společnosti Ing. Zdeněk Babka nejenom ocenění přebíral, ale také předával, a to studentům, jejichž práce jsou zařazovány do vyhlašované kategorie Student. Letos bylo hodnoceno 41 studentských prací, které propojují teorii s odbornou praxí. 

M – SILNICE opět prokázaly, že jsou kvalitním hráčem na stavebním trhu, že naši zaměstnanci jsou erudovaní profesionálové, jejichž kvalitní práce je naší nejlepší vizitkou.