Upravit stránku

Společnosti koncernu MEDIS podnikají v širokém spektru činností. Stěžejním oborem činnosti je oblast silničního a mostního stavitelství. Další oblastí je strojírenství včetně výzkumu a vývoje nových technologií a zařízení pro chemický, petrochemický průmysl, jaderný výzkum a ekologii. Zaměřujeme se na služby v oblasti projektování dopravních i pozemních staveb, zajišťujeme měření a laboratorní analýzy pro stavebnictví. Důležitou součástí je obchod v oblasti prodeje osobních a užitkových automobilů a poskytování autorizovaných servisních služeb, měření emisí a stanice technické kontroly. Podnikáme i v oboru zemědělství v podhorské oblasti, kde se zaměřujeme na chov skotu a rostlinnou výrobu.

Koncernové společnosti díky vzájemnému synergickému efektu mohou zajistit pro své objednatele komplexní dodávky, neboť mají za sebou široké zázemí vytvářené specifickými odbornostmi jednotlivých koncernových společností. 

Tradice – profesionalita – kvalita to jsou atributy, na nichž je založena realizace našich projektů. Vycházíme z dlouholetých zkušeností, naším cílem je maximálně spokojený obchodní partner, vždy se snažíme najít optimální řešení pro všechny strany. Kvalitní, efektivní a včasná realizace projektů je naší prioritou. Veškerá činnost je vedena v souladu s právními předpisy a je řízena vlastním systémem interních pokynů a norem, které určují vztahy ke všem subjektům, s nimiž spolupracujeme, a také styl práce a jednání našich zaměstnanců založený na maximální odpovědnosti, profesionalitě a vstřícnosti. Strategie a koncepce rozvoje koncernu je společně vytvářena vrcholovým managementem jednotlivých  společností .

Základem dlouhodobého rozvoje a úspěchu je kvalitní tým zaměstnanců, vzájemný pocit sounáležitosti v rámci koncernu založený na zdravém přátelském pracovním prostředí, na  aktivním a efektivním přístupu k řešení stanovených úkolů. Našim zaměstnancům poskytujeme stabilní finanční a sociální zázemí. Klademe důraz na podporu jejich odborného vzdělávání a sledování moderních trendů vývoje a inovací v jejich oborech. Dobrá pracovní atmosféra, zdravý pocit soutěživosti, motivace k úspěchu, nacházení optimálních řešení, kompetence, spolehlivost, poctivost, slušnost, vzájemný respekt a odpovědnost tvoří základní pilíře k vytváření trvalých hodnot.

Nejsme lhostejní ke svému okolí, ke společnosti, v níž žijeme. Dokážeme se podělit o náš úspěch a snažíme se pomoci tam, kde je potřeba, proto naše finanční prostředky směřují na podporu dlouhodobých i jednorázových sociálních, kulturních a sportovních projektů, např. dětský domov rodinného typu v Nechanicích, rekonvalescenční pobyty u moře pro děti se závažným onemocněním, Daneta - péče o tělesně a mentálně handicapované děti a dospělé  v Hradci Králové, Festival Jičín – město pohádky, hokejový klub HC Mountfield Hradec Králové, hokejový klub Stadion Nový Bydžov, hokejový klub HC Chotěboř.

Společnosti v uskupení

Společnost poskytuje poradenský a řídící servis pro všechny společnosti v rámci koncernu MEDIS a jejím dalším stěžejním oborem činnnosti je oblast zkušebnictví pro stavebnictví. Pracuje na laboratorních zkouškách silničních projektů všech rozsahů, zajišťuje diagnostiku vozovek, poskytuje certifikované zkoušky kameniva a obalovaných směsí.


Největší společnost v uskupení, která patří k top společnostem nejenom na českém trhu silničního stavitelství, aktivity vyvíjí také na Slovensku a v Polsku. Realizuje dálniční, silniční a mostní stavby, ale také stavby vodohospodářské, ekologické, zajišťuje inženýrskou činnost. Rovněž se zaměřuje na výrobu a dodávky drceného kameniva, obalovaných asfaltových směsí a prefabrikovaných výrobků. Investorům zajistí komplexní realizaci jejich projektů.


Dceřiná firma společnosti M – SILNICE a.s. působící v těsné spolupráci s mateřskou společností v oblasti projektů silničního a pozemního stavitelství na Slovensku.


Patří mez významné firmy působící ve strojírenství v oblasti dodávek aparátů a technologií pro plynárenský, chemický a potravinářský průmysl. Rovněž se zabývá realizací technologií pro ochranu životního prostředí. Aktivity vyvíjí i v oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami na projektech v oblasti jaderné energie.

Portfolium činností zahrnuje i projekční a inženýrskou činnost v oblasti strojírenství, kdy společnost zajišťuje dodání projektu objednatele komplexně „na klíč“ ve všech fázích jeho realizace.


Společnost se primárně specializuje na zakázkovou strojírenskou výrobu podle specifického zadání ze strany objednatelů, dále realizuje dodávky a montáž ocelových konstrukcí. Do výrobního programu patří výroba i rekonstrukce zařízení pro lomy a obalovny.


Společnost je zaměřena na pronájem nemovitého a movitého majetku.


Především projektování dopravních staveb liniových a mostních je doménou této společnosti, která zabezpečuje pro svoje klienty i kompletní inženýrskou činnost.


Společnost se zaměřením na správu movitého a nemovitého majetku v rámci koncernu, která působí také v oblasti realitní činnost a nabízí ubytovací služby ve vlastním penzionu.


Oblast prodeje osobních a užitkových vozidel je doménou společnosti Regina, a.s., která patří k předním autorizovaným dealerům značek Citroën a SUZUKI v rámci České republiky. Rovněž zabezpečuje autorizovaný servis těchto značek a prodej náhradních dílů. Motoristům nabízí i stanici měření emisí a technické kontroly pro osobní i nákladní vozidla.


Společnost působí v oblasti péče o podhorskou krajinu na poli rostlinné i živočišné výroby se zaměřením na chov skotu.

Kariéra

Proč my?

 • naše společnosti jsou ryze české
 • vytvořené finanční prostředky zůstávají v České republice, kde platíme řádně daně, a přispívají tak k jejímu rozvoji
 • vážíme si kvalitní práce všech zaměstnanců
 • zabezpečujeme prostor pro jejich odborný růst

 

 • zaměstnancům vytváříme dobré pracovní podmínky
 • nabízíme přátelské zázemí rodinného charakteru
 • poskytujeme celou řadu benefitů, jejichž množství se odvíjí od délky působení u našich společností
 • umožňujeme získávání zkušeností z různých oborů v pracovních pozicích uvnitř koncernu

Naše benefity

 • pružná pracovní doba
 • služební vůz k soukromým účelům
 • mobilní telefon
 • PC
 • příspěvek na stravování formou stravenky
 • 5. týden dovolené
 • bonusy, prémie

 

 • finanční odměna při životním jubileu
 • finanční odměna při pracovním jubileu
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na životní pojištění
 • odborné vzdělávání
 • teambuildingové aktivity

Benefity jsou poskytovány rozdílně v jednotlivých  koncernových společnostech a mají vazbu na pracovní a funkční zařazení.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti