Hospodaříme na

Poctivě pečujeme o

Společnost hospodaří v podhorské oblasti Trutnovska na více než 1600 ha zemědělské půdy s krásným výhledem na nejvyšší horu České republiky. K udržování pastevního rázu krajiny slouží 1200 ha trvalých travních porostů, kde je chován skot. Zbylých 500 ha orné půdy je využíván rostlinnou výrobou, která hospodaří v souladu se všemi ekologickými požadavky nutnými pro udržení zdravého životního prostředí.
Společnost zaměstnává 18 pracovníků ve dvou střediscích výroby. Středisko Staré Buky, kde se nachází také sídlo vedení společnosti, je orientované hlavně na chov skotu. Středisko Střítež u Trutnova se zaměřuje na chov skotu a na zajištění provozu rostlinné výroby.
🍀V současnosti se společnost připravuje na přechod souběhu ekologického a konvenčního hospodaření, které je plánováno na rok 2024.🍀


Živočišná výroba

Základem živočišné výroby je chov krav bez tržní produkce mléka v počtu 350 ks. Je uplatňován uzavřený obrat stáda s převodným křížením na plemeno Limousine. Pro reprodukci přirozenou cestou je využíváno 9 plemenných býků, příčemž  výstupem této činnosti je roční produkce cca 160 ks zástavových býčků a stejný počet chovných jaloviček. Směrem k obchodním partnerům je nabízena celá kolekce býčků. Z jaloviček se cca 50 ks ročně vrací zpět do vlastního stáda. Chov zvířat se uskutečňuje v letním období v pastevních areálech o výměře 420 ha. V zimním období jsou zvířata ustájena v nově zrekonstruovaných odvětraných stájích na hluboké podestýlce ve střediscích ve Starých Bukách a Stříteži a dále na zimním stanovišti v Kohoutově.


Rostlinná výroba

Hlavní náplní rostlinné produkce je zajištění dostatečného množství objemových krmiv, slámy, sen, senáží a siláží. Na orné půdě o výměře cca 500 ha je pěstována řepka, pšenice, ječmen a tritikále (česky žitovec – hybridní obilnina vzniklá křížením žita a pšenice) pro tržní účely. Z objemových krmiv je pěstována kukuřice na siláž pro energetické účely. Více než na 100 ha jsou pěstovány plodiny vázající dusík (LOS hrách/oves) pro zlepšení vlastností půdy. Dbáme na plnění všech legislativních požadavků pro ochranu půdy, vod a ovzduší, společně s dodržováním všech limitů s ohledem dopadů na životního prostředí. Snažíme se o snížení počtu aplikací přípravků na ochranu rostlin tím, že jsou  nahrazovány  půdoochranými prvky spojenými s využitím nových technologií - plečkování.Zemědělská a.s. Výšina

Horní Staré Buky 192, 
PSČ  542 43

IČO: 60108932
DIČ: CZ60108932
DS:  t96g46x

E-mailvysina@vysina.cz 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1030.


Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti