Upravit stránku

Na místě stavby proběhl briefing pro novináře, který byl zaměřen především na plánované silniční a železniční stavby v Olomouckém kraji, v centru pozornosti byla stavba posledního nedostavěného úseku D1 Přerov – Říkovice.
Poté přímo na nově vznikající estakádě se stavbou ve stručnosti seznámil ministra Havlíčka ředitel olomoucké správy ŘSD.  Za zhotovitele, naši společnost M – SILNICE a.s., podrobnější informace týkající se mj. časového harmonogramu výstavby, komplexního fungování díla MÚK Přerov Předmostí dodal Ing. Lukáš Hruška, manažer projektu.