Upravit stránku

Výstavbu obchvatu v délce 2,1 km začal oblastní závod SEVER provoz Hradec Králové společnosti M – SILNICE a.s. v březnu loňského roku. Stavba mimo jiné zahrnovala přeložky inženýrských sítí, okružní křižovatku U Jordánku, propustky, opěrnou zeď. Snížení hlukové zátěže zajistí protihlukové stěny v délce 776 metrů a 600 metrů dlouhý protihlukový val osázený dřevinami. Nepřehlédnutelnou součástí díla je železobetonová lávka pro chodce a cyklisty v délce cca 65 m vedoucí přes komunikaci obchvatu nedaleko stadionu.

„Dopravní zatížení měst a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny výrazně narostlo. Obchvat Opočna je jednou z důležitých staveb, které zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel, především dětí, které doposud musely chodit přes frekventovaný tah přetínající náměstí. Stavba je významná pro dopravu v celém regionu a mimo jiné pomůže lepší orientaci návštěvníků Opočna i Orlických hor.“ hodnotí přínos obchvatu hejtman Jiří Štěpán. Zrychlený průjezd po komfortní komunikaci ocení jistě všichni řidiči.