Upravit stránku

„Věřím, že další komplikace už nenastanou. Máme všechna potřebná povolení a snad se nám podaří i přes skluz dodržet termín dokončení a příští rok na podzim se řidiči svezou po nové silnici,“ prohlásil v Chýnově ředitel ŘSD Radek Mátl.

O obchvat město usiluje už desítky let. Podle měření z loňského června projelo Chýnovem téměř 15 tisíc aut, z toho zhruba 2500 kamionů.

Práce na stavbě v Chýnově v hodnotě 262 mil. Kč bez DPH začal oblastní závod JIH koncem září 2020. Byl vybudován kompletní realizační tým a navzdory počasí byla na celé délce trasy dokončena skrývka ornice.

Hlavní trasa je dlouhá 3,9 km a je navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená v kategorii S 11,5/80 s povrchem ze směsí stmelených asfaltovým pojivem v množství cca 32 tis. tun, přičemž na hlavní trase vzniknou tři úrovňové křižovatky. Zcela zásadní jsou pro projekt zemní práce, kdy bude provedeno přibližně 350 tis. m3 zemních prací, tj. násypů a výkopů, a z inženýrských objektů stojí za zmínku také dva podchody pro pěší.

Jak tomu u takto velkých projektů bývá, součástí je také nespočet úprav inženýrských sítí, např. středotlakého a vysokotlakého plynovodu, zajištění správného odvodnění stavby a přilehlých ploch formou vybudování kanalizace, úpravy vodotečí a meliorací. Dále je nutné zajistit přeložení a vybudování vodovodu a přeložení kabelů nízkého napětí. Na části stavby budou realizována protihluková opatření pro ochranu obyvatel města před zvukovou zátěží. Na závěr pak dojde k vybudování oplocení a vegetačním úpravám a revitalizacím některých ploch.