Upravit stránku

Jičín je důležitým dopravním uzlem v regionu, kříží se zde hlavní silniční tahy směrem od Mladé Boleslavi do Krkonoš a od Liberce na Hradec Králové. Obchvat v délce cca 3,5 km odvede osobní i nákladní dopravu ze středu města na velmi vytíženém tahu na Semily, nová silnice míjí také obec Valdice.

 

M – SILNICE  a.s., oblastní závod SEVER, provoz Jičín začaly s výstavbou na podzim roku 2018, realizační dokumentaci stavby zajišťovala společnost M – PROJEKCE s.r.o.

 

Obchvat v ceně cca 175 mil. Kč bez DPH, jehož investorem byl Královéhradecký kraj, byl spolufinancován z prostředků IROP. Stavba mj. zahrnuje dvě okružní křižovatky, dva podchody a nadjezd přes stávající silnici III/2861. Ke zlepšení životního prostředí přispívají i protihluková opatření. Výstavba zahrnovala také nové veřejné osvětlení okružních křižovatek a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu.

Technické údaje:

Odhumusování:35 000 m3
Ohumusování:11 200 m3
Výkopy:60 000 m3
Násypy:82 000 m3
Úprava pláně se zhutněním:44 000 m2
Plocha komunikace:32 800 m2
Živice:14 000 tun
Kamenivo:21 000 tun
MZK:14 700 tun
Keře:16 500 kusů
Stromy:107 kusů