Upravit stránku

Patří mez významné firmy působící ve strojírenství v oblasti dodávek aparátů a technologií pro plynárenský, chemický a potravinářský průmysl. Rovněž se zabývá realizací technologií pro ochranu životního prostředí. Aktivity vyvíjí i v oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami na projektech v oblasti jaderné energie.

Portfolium činností zahrnuje i projekční a inženýrskou činnost v oblasti strojírenství, kdy společnost zajišťuje dodání projektu objednatele komplexně „na klíč“ ve všech fázích jeho realizace.


Společnost se primárně specializuje na zakázkovou strojírenskou výrobu podle specifického zadání ze strany objednatelů, dále realizuje dodávky a montáž ocelových konstrukcí. Do výrobního programu patří výroba i rekonstrukce zařízení pro lomy a obalovny.