Oblastní závod STŘED společnosti M – SILNICE a.s. realizoval akci  „Polná – Obnova komunikací, veřejného osvětlení a mobiliáře na sídlišti Palackého v Polné.
Ze stavebního hlediska se jednalo o komplexní modernizaci sídliště zejména co do rozsahu dlážděných komunikací a odstavných ploch. Rekonstrukce dále řešila obnovu veřejného osvětlení a mobiliáře. Investorem celé akce bylo Město Polná. Od páteřní asfaltobetonové komunikace procházející sídlištěm se rozbíhá spleť chodníků, propojovacích chodníčků, parkovacích stání a stání na kontejnery a popelnice. Plocha hlavní asfaltobetonové komunikace o výměře 4 636 m2 byla co do náročnosti upozaděna vůči rozsáhlosti a rozmanitosti dlážděných komunikací a odstavných ploch. Celková výměra položené betonové zámkové dlažby dosáhla 6 872 m2 a délka zabudovaných nových obrubníků přesáhla 5 000 m. Tomuto ovšem předcházela demolice stávajících chodníků a následně i úprava a přizpůsobení podkladů pro následnou pokládku dlažeb v různých barvách a tloušťkách dle účelu využití plochy.
Součástí díla bylo i vybudování tří dětských hřišť s rozmanitými herními prvky. Zde jsme provedli přípravu pro montáž a následné osazení nových herních prvků a doplnění herních ploch praným kačírkem.
Dílo bylo rozděleno na dílčí etapy tak, aby byl zachován přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem. Vždyť tu také bydlí cca 400 obyvatel města Polná a bývá tu zaparkováno přes 100 osobních automobilů.
Hodnota celého díla byla bez mála 20 mil. Kč bez DPH. Veškeré práce byly provedeny řádně a včas dle stanoveného termínu a k velké spokojenosti investora, kterým bylo město Polná. Ocenění kvalitní práce OZ STŘED vyjádřil starosta obce v poděkování adresovanému vedení společnosti.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti