Po úspěšné realizaci předcházejících etap stavby „D52 rekonstrukce AB vozovky - levý jízdní pás - II. Etapa“ v roce 2021 bylo 2. 4. 2022 v ranních hodinách osazeno přechodné dopravní značení na III. Etapě stavby, během které v následujících 45 dnech pracovníci OZ MORAVA opět potvrdili připravenost čelit mimořádným výzvám.

Po osazení DIO došlo k celoplošnému odfrézování původních vrstev vozovky a následné práce pokračovaly pokládkou ACL a SMA v ploše cca 43 000 m2, té předcházely sanace podkladních vrstev ACP včetně aplikace výztužných kompozitních rohoží o celkové ploše
23 000 m2. Součástí rekonstruovaného úseku stavby byla i pokládka monolitického betonového žlabu v celkové délce 1780 m.

Velmi časově náročná byla rekonstrukce osmi mostních objektů spočívající zejména v dílčích sanacích mostních říms, úpravě odvodnění NK, obnově záchytného bezpečnostního systému a na dvou mostních objektech také v osazení nových povrchových závěrů.

V rámci této etapy byl nově vybudován již druhý poloportál PDZ + ZPI. Nyní, na hlavní trase, probíhají dokončovací práce, pokládka nezpevněných krajnic, montáž svodidel, TDZ a nástřik VDZ. Zahájení závěrečné IV. etapy zahrnující zejména osazení 18 ks SOS hlásek včetně veškeré potřebné infrastruktury je plánováno v termínu od 16. 5. do 30. 6. 2022.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti