Upravit stránku

Patří mez významné firmy působící ve strojírenství v oblasti dodávek aparátů a technologií pro plynárenský, chemický a potravinářský průmysl. Rovněž se zabývá realizací technologií pro ochranu životního prostředí. Aktivity vyvíjí i v oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami na projektech v oblasti jaderné energie.

Portfolium činností zahrnuje i projekční a inženýrskou činnost v oblasti strojírenství, kdy společnost zajišťuje dodání projektu objednatele komplexně „na klíč“ ve všech fázích jeho realizace.